DALŠÍ OPTICKÁ ZAŘÍZENÍ:

Speciální dalekohledy

Zoomové dalekohledy

Dalekohledy, které mají trvale nastavitelné zvětšení se označují jako zoomové dalekohledy. Přinášejí možnost pozrování na blízko i na dálku, avšak mají i celou řadu nevýhod. Většinou se jedná o monokulární dalekohledy, ale prodávájí se i zoomové binokuláry. Zoomové dalekohledy mají nastavitelný variabilní rozsah zvětšení, např. 10 – 30×60 nebo 12 – 36×70. Pohybem zoomu v těchto rozmezích dochází k přibližování („zoom in“) nebo oddalování („zoom out“). Je dobré si uvědomit, že mnozí výrobci se zoomovým dalekohledům snaží zvyšovat úroveň zvětšení k nerealistickým výšinám, aby jejich produkty vypadaly „silněji“, tedy co nejlépe (např. 100 x). Prakticky využijeme zvětšení obvykle zhruba do 2/3. Při větším zvětšení se již naplno projeví nevýhody zoomových dalekohledů. Začne se prudce snižovat celková kvalita obrazu, jeho stabilita, zmenšuje se zorné pole a klesá světelnost. Zoomové dalekohledy obecně trpí díky své konstrukci a vlastnostmi problémy, které se nedají opomíjet. Ke kvalitě obrazu se ještě přidává menší odolnost. Jsou sice univerzální, ale správně vybraný pevně nastavený dalekohled (ve stejné ceně) bude vždy lepší volbou.

Lovecké dalekohledy

Lovecké dalekohledy jsou příbuzné dalekohledům pozorovacím s tím, že kladou mnohem větší důraz na odolnost a pevnost. Nejužitečnější optické parametry jsou 6×30, 7×35, 8×30 nebo 9×35, protože mají dostatek světla pro pozorování i v zastíněných oblastech nebo v přítmí a zároveň jsou dostatečně kompaktní, aby nepředstavovaly přílišnou zátěž. Silnější dalekohledy je pak obtížné držet bez vnější podpory a stávají se v terénu už obtížným závažím.

Námořní dalekohledy

Existuje mnoho názorů, který jachtařský (námořní) dalekohled je nejvhodnější. Nejčastěji se však doporučuje s menším zvětšením v poměru 7×50. U silnějších modelů je častým problémem pak pozorovaný objekt vůbec najít a právě pro námořní dalekohledy je charakteristické ostré, brilantní zobrazení. Zatímco vodotěsnost a mlhovzdorná odolnost jsou nutné a běžné vlastnosti, vybavení kompasem je nadstavba, která může cenu námořního dalekohledu výrazně navýšit. Dále musí být námořní dalekohledy odolné proti působení mořské soli. Samozřejmě existují i monokulární provedení, která však svými vlastnostmi triedr nahradit nemohou.

Divadelní kukátko

Divadelní kukátka jsou kompaktní slabé optické zvětšovací přístroje užívané především při různých kulturních akcích. Obvyklé je menší než pětinásobné zvětšení, aby se minimalizovalo třesení obrazu a zároveň bylo zachováno co největší zorné pole. Pro divadlení kukátko se tak obecně doporučuje trojnásobné zvětšení. Zvláštností divadelních kukátek je princip, na kterém fungují – jedná se Galileánskou optiku, jenž umožňuje vytvořit vzpřímený obraz v krátké délce za cenu horší kvality zobrazení a omezení úhlu pohledu.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!